metaliczne

nieprzyjemny smak powstały w dłuższym kontakcie wina z metalem, stalą lub miedzią podczas produkcji, przechowywania lub jego butelkowania; wino delikatnie gorzkawe, o twardym finiszu, smaku stali lub miedzi; wina białe w kontakcie z metalami ponadto mocno ciemnieją; prawdopodobnie ten charakterystyczny zapach jest rezultatem lotnych związków siarki; najczęściej jest to wada lub skaza wina; stalowe; atramentowe; mysi posmak