kompletne

wino bez wad, bogate, o bardzo dobrej równowadze między jego siłą a elegancją, satysfakcjonujące, ponieważ zawiera wszystkie oczekiwane cechy: owoc, taniny, właściwą kwasowość, głębię, długość; wino dojrzałe, dobrze zrównoważone (równowaga), doskonale zbudowane, o mocnym posmaku, pięknym finiszu, mające wszystkie walory właściwe dla swego typu (typowe); wszystkie te cechy czynią wino w pełni harmonijnym; konieczna cecha wielkich win