karta roczników

dokument zawierający ocenę roczników win; karty takie tworzą producenci, handlarze winem (négociant) i niezależni krytycy wina; ocena roczników tylko w przybliżeniu oddaje rzeczywistą jakość wina, co wiąże się ze zbyt dużą różnorodnością odmian winorośli i wpływem mikroklimatów w poszczególnych regionach, podregionach, apelacjach i climats