karbol

zapach, którego przyczyną jest pleśń części owoców w bardzo wilgotnych latach; fenol