charakterystyczne

wino mające stylcharakter winorośli, z której powstało, rocznika, terroir, osobliwego starzenia itp.; dosyć szerokie określenie często używane, by uniknąć zbyt szczegółowego opisu; stosowane także dla wyrażenia niezwykłego aromatu wyróżniającego dane wino od innych