cebula

aromat roślinny, niezbyt przyjemny, trzeciorzędny, redukcyjny, występujący w bardzo starych winach czerwonych → merkaptany