albariza

(hiszp.) jedna z trzech typów gleby w regionie Jerez w Hiszpanii (obok barro, bardziej gliniastej, ciemniejszej, z której pochodzą mniej delikatne wina oraz piaszczystej, czerwonej arena, stanowiącej podstawę upraw muszkatu), składająca się z kredy (ok. 40%), gliny i piasku; dzięki a. na obszarach określanych jako Jerez Superior powstają najpiękniejsze wina finomanzanilla; biały kolor świadczy o zawartości kredy również dobrze zatrzymującej wodę