właściwy

aromat precyzyjnie określający cechy swojej apelacji