wątpliwe

wino, którego cechy są mało przekonywujące, ledwie zauważalne; charakter