VS

(ang.) skr. od very special; koniak very special lub *** (3 gwiazdki), w którym najmłodsze brandy są przechowywane co najmniej 2 lata w beczce