tent

(ang.) od hiszp. „tinto” – czerwone; średniowieczne określenie mocnego, czerwonego wina z Półwyspu Iberyjskiego, o nieco ciemniejszej barwie niż bordoski clairet; prawdopodobnie zanglicyzowany odpowiednik hiszpańskiego czy portugalskiego tinto; na użytek lokalny, bez znaczenia handlowego, wytwarza się jeszcze w regionie Jerez wino nazywane rota tent