szmata

wada wina; wino o nieprzyjemnym zapachu starej sz., mopa, kałuży wody; Francuzi używają także określenia „gout de toile” oznaczającego zapach wysuszonego płótna żaglowego używanego do uszczelniania szpuntu w beczce; zapach ten m.in. wiąże się z niewłaściwym starzeniem wina będącym wynikiem stresu winorośli w warunkach suszy: powoduje on zmniejszenie pobierania azotu i zwiększenie stężenia hormonu roślinnego zawierającego tzw. grupę indolową, odpowiedzialną za ten nieprzyjemny zapach; podobny efekt powoduje duże promieniowanie UV w winnicy, w której znajduje się wino; brudne