superiore

(wł.) oficjalne określenie wskazujące na wino o nieco podwyższonym stężeniu alkoholu, mogące wskazywać na pewną jakość między standardowym winem a riserva lub określony podregion danej apelacji; niestety często jest to wino tylko o podwyższonej zawartości alkoholu, a termin nie musi być wyznacznikiem jakości; marsala; supérieur