sifone

(wł.) włoski odpowiednik mistelli; marsala