siarkowodór

symb. H2S; związek chemiczny przypominający zapach zgniłych jaj; siarka; merkaptan