secco

(wł.) wytrawne lub półwytrawne w odniesieniu do niektórych win musujących; sec