sala degustacyjna

czyste pomieszczenie umożliwiające degustację wina w optymalnych warunkach oświetleniowych, bez obcych zapachów, wyposażone w odpowiednie szkło, spluwaczki, wodę