recina

greckie wino aromatyzowane żywicą z sosny; pierwotnie żywica stanowiła element uszczelniający amfory oraz środek konserwujący wino; warto pamiętać, że beczka jest wynalazkiem Franków; amfory znajdowane w grobach egipskich uszczelniano żywicą i smołą