prymitywne

określenie stosowane do wina młodego, wskazujące, że jest ono jeszcze zbyt żywe, potrzebuje czasu, by stać się bardziej miękkim; wyrażenie stosowane także w odniesieniu do bukietu wina, którego aromaty, przeważnie z serii zwierzęcej, są szczególnie silne i dają wrażenie agresywności