premium

(ang.) określenie dość dwuznaczne, zwykle bez jakiegoś formalnego znaczenia; raczej chwyt marketingowy, podobnie jak „prestige”; wielkie wina obywają się bez takich określeń; w Nowym Świecie określa się tak wina klasyfikowane wyżej niż przeciętne, codzienne stołowe wina, mające większy potencjał starzenia oraz bardziej kosztowne; w terminologii anglosaskiej oznacza się tak szlachetne odmiany winorośli; w Bułgarii określenie to przeznaczone jest dla odmianowych win apelacyjnych (apelacja) i stanowi nie więcej niż 10% zbiorów; bazowe wino