porto vintage z pojedynczej winnicy

in. single quinta vintage; bardzo dobrej jakości porto, ale nie na tyle, aby mogło być zadeklarowane jako porto rocznikowe (vintage); niektórzy obrazowo określają je jako swego rodzaju drugie wino w stosunku do regularnego vintage; porto dojrzewające 2 lata w kadzi i 8–10 lat w butelce; ma interesującą historię, sięgającą XIX w., prawdopodobnie pierwsze stworzono w winnicach Quinta de Roriz; najbardziej znane lodges produkowały je ze swych najlepszych, wyselekcjonowanych win z kilku winnic, co umożliwiało stworzenie perfekcyjnie zrównoważonych win stanowiących o reputacji firmy; większość wysokiej klasy wina z Quinta de Roriz jest trudna do kupienia, szczególnie w Polsce; to porto miało wypełnić lukę między klasycznym, bardzo długo dojrzewającym vintage a zapotrzebowaniem rynku na wina podobne, ale wcześniej nadające się do konsumpcji, co oczywiście nie wyklucza zdolności tych win do długiego leżakowania