dojrzewające

to określenie pojawia się na ogół w znaczeniu „ewoluujące”, rozwijające się; wino ulegające zmianom podczas starzenia potrzebuje czasu, by osiągnąć pełnię dojrzałości; rozwinięte