piwnica

miejsce składowania wina, niekoniecznie pod ziemią; zwykle jest to najlepsze, o idealnych warunkach miejsce do starzenia wina; najlepsza temperatura piwnicy to 11–14°C, a wilgotność – ok. 75%; p. powinna mieć dobrą wentylację, być ciemna, pozbawiona wibracji i nieprzyjemnych zapachów; butelki powinny być łatwo dostępne