pH

skala pomiaru faktycznej, aktywnej kwasowości wina (liczba jonów wodorowych) zawierająca się w przedziale 0–14; efektywna miara kwasowości i zasadowości roztworów wodnych (w tym przypadku wina); pH wody destylowanej wynosi 7 i stanowi środek skali; im niższe pH, tym większa jest kwasowość wina; przeciętna kwasowość moszczu mieści się w granicach 2,8–3,8 pH, win 3,4–3,7 pH (niektóre źródła za optymalne uważają pH między 3,1–3,4); pH jest skalą logarytmiczną, stąd roztwór o wartości pH = 3 zawiera 10-krotnie więcej aktywnych jonów kwasowych niż ten o wartości pH = 4; pH wina jest różne i zależy od jego rodzaju, zawartości alkoholu, cukrów i tanin; dla wina lepsza jest nieco wyższa kwasowość niż za niska; wina o niższym pH są bardziej przejrzyste, wraz z jego wzrostem stają się bardziej matowe; antocyjany