ogniste

gorące, agresywne, przykre, głównie za sprawą dużej zawartości alkoholu, w części także tanin i kwasów; serdeczne