muid

(fr.) od łac. „modius” – miara; rzadko już obecnie używana dawna nazwa miary pojemności, z czasem beczki o zmiennej pojemności (w przybliżeniu 270–700 l) w zależności od regionu, np. w okolicach Orleanu (Loara) wynosi ona 289 l, w Langwedocji 460 l; beczkę o pojemności m. nazywano futaille; kadź; tinaja; kwevri; fût; tonneau