mikrofiltracja

technika filtracji eliminujaca najdrobniejsze cząsteczki w winie (0,1–10 µm), praktycznie eliminuje wszystkie mikroorganizmy; nie jest to filtracja selektywna, stąd jest często krytykowana jako powodująca zubożenie wina