migdały gorzkie

związek chemiczny odpowiedzialny za charakter gorzkich migdałów występuje naturalnie w winach, szczególnie w musujących i winach wytwarzanych techniką maceracji węglowej; naturalny poziom aromatu m.g. jest niewykrywalny za pomocą podniebienia; jeśli jednak się pojawia, jego źródłem nie jest samo wino, lecz nieprawidłowo stosowana okładzina z żywicy epoksydowej w zbiorniku fermentacyjnym, źle przeprowadzony proces klarowania lub zastosowanie rzadkiego, dziś najczęściej nielegalnego, procesu klarowania zwanego „blue fining”; w procesie tym stosuje się żelazocyjanek potasu, który wykorzystywano dawniej do eliminacji miedzi i cząsteczek żelaza; żelazo może pochodzić z metalowych części wyposażenia winnicy, miedź z tzw. cieczy bordoskiej służącej do zwalczania mączniaka rzekomego winorośli; migdałowe