makroklimat

określenie używane dla opisania klimatu na większym obszarze, np. w regionie winiarskim; właśnie makroklimat decyduje o stosowaniu określonych odmian winorośli na danym obszarze