madera 15-letnia

lub reserva extra; określenie zarezerwowane dla 15-letnich lub starszych mader, ale poniżej 20 lat; organoleptyczne winna mieć cechy zgodne z typowymi dla jej wieku; etykieta może zawierać nazwę winorośli, z której wytworzono wino; madera; typy madery