madera 10-letnia

lub reserva especial/reserva velha; określenie zarezerwowane dla 10-letnich lub starszych mader, ale poniżej 15 lat; organoleptyczne winna mieć cechy zgodne z typowymi dla jej wieku; etykieta może zawierać nazwę winorośli, z której wytworzono trunek; madera; typy madery