light-bodied

(ang.) określenie stopnia koncentracji stosowane głównie do win czerwonych w odniesieniu do win o słabszej strukturze, mających mało ciała, często wodnistych, cienkich; mediumbody; full body; tekstura; skoncentrowane