leżakowanie wina

zwykle kojarzone z dojrzewaniem, starzeniem wina; wino wykazuje dużą wrażliwość na warunki jego dłuższego przechowywania lub starzenia; należy unikać światła, wstrząsów, utrzymywać właściwą, prawie stałą temperaturę, przy dłuższym l. zapewnić butelkom pozycję leżącą; temperatura przechowywania wina