kwas masłowy

jeden z kwasów lotnych odpowiedzialny m.in. za zapach chłopskiego podwórka