historyczne

termin używany na określenie win o długiej historii opisywanych w literaturze, np.  falernum, commandaria itp.