geropiga

(port.) geropigia lub jeropiga; biała lub czerwona mistella używana do dosładzania porto podczas kupażu