fałszowanie win

modyfikacja lub obróbka win za pomocą nielegalnych środków; wszystkie manipulacje lub dodawanie do wina nieautoryzowanych przez prawo lub przepisy winiarskie środków; rozcieńczanie wodą, dodawanie alkoholu, nadmierna szaptalizacja, dodawanie barwników lub sztucznych aromatów jest nielegalne; f.w. ma równie długą historię co samo wino; rażące fałszowanie porto w XVIII w. spowodowało dramatyczny spadek popytu, a rząd zmusiło do ustanowienia restrykcyjnych przepisów dotyczących handlu i produkcji, to samo nastąpiło w innych krajach winiarskich, szczególnie po okresie ataku filoksery, kiedy brak wina na rynku skutkował powszechnym f.w.; chrzczenie wina; rozwodnione; rozcieńczanie wodą