Deutsches Weinsiegel

(niem.) niemiecka pieczęć winna, tradycyjne oznaczenie jakościowe win niemieckich, których jakość powinna być lepsza niż win oznaczonych Amtliche Prüfungsnummer (AP); żółta pieczęć winna przyznawana jest winom wytrawnym, zielona półwytrawnym, czerwona winom łagodnym lub słodkim; winom ponadprzeciętnym, laureatom corocznych, regionalnych konkursów winiarskich nadawane są w kilku klasach federalne oznaczenia stowarzyszenia rolniczego Deutsche LandwirtschaftGeselschaft (DLG); moelleux