degustator

osoba komentująca i oceniająca jakość wina na podstawie analizy organoleptycznej