degustacja pionowa

degustacja, w której porównuje się kilka roczników tego samego lub podobnych win; może dotyczyć win z wielu roczników tego samego producenta lub win z jednego rocznika i wielu regionów, wreszcie win tej samej odmiany, ale produkowanych w różnych regionach; degustacja pozioma; analiza organoleptyczna