dąb bezszypułkowy

odmiana dębu występująca w całej Europie, używana do wyrobu beczek; we Francji rośnie głównie w lasach Tronçais; dąb amerykański