cave

(fr.) piwnica, na ogół służąca do fermentacji, starzenia i przechowywania wina, najczęściej pod ziemią; także określenie wszystkich win w niej magazynowanych → chai