courtier de vin

(fr.) zaprzysiężony przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową pośrednik w handlu winem we Francji; jest to niezwykle ważna i bardzo stara profesja unormowana prawem w 1322 r. przez Filipa IV (Pięknego); c.d.v. jest pośrednikiem między sprzedawcą (viticulteur) a kupcem (négociant); c.d.v. jest moralnym gwarantem wszystkich operacji między stronami, musi cieszyć się całkowitym zaufaniem stron, bywa że występuje w roli arbitra; około 85% transakcji winiarskich we Francji odbywa się przy udziale c.d.v.; c.d.v. są zrzeszeni w syndykatach regionalnych, np. w Bordeaux jest 130 zaprzysiężonych c.d.v., którzy są również ekspertami w ustalaniu cen win sprzedawanych en primeur