backward

(ang.) lub nierozwinięte, pojęcie stosowane głównie w Stanach Zjednoczonych, zbliżone do zamknięte; wino jeszcze niegotowe do picia, także opisywane jako surowe; tak określa się wino, które nie może uzewnętrznić swego uroku i osobowości, któremu brak subtelności oraz wyrafinowania, ponieważ smak owocowy ukryty jest za bogatą strukturą taninowo-kwasową; trunek niegotowy do picia zachowujący cechy młodego wina mimo znacznego wieku; czasami wystarczy jego dodatkowe przewietrzenie, zwykle wskazuje jednak na potrzebę dłuższego starzenia w butelce lub beczce; przeciwieństwo określenia przedwczesne