anejo

(hiszp.) stare, starzone; określenie na etykiecie oznaczające wino dojrzewane nie mniej niż 3 lata; → malaga