adega

(port.) piwnica, w której wytwarza się wino, odpowiednik hiszp. bodegi