zmysły

z. są formą przyjmowania bodźców z otoczenia, ich analizy i reagowania na nie; kilka z nich wykorzystuje się podczas degustacji wina: wzrok, smak, węch, receptory ciepła i zimna, zmysły dotyku, receptory cech ściągających wina, pienienia się; smak