zdefiniowane wino

wino stanowcze, precyzyjnie wskazujące na odmianę, z której powstało