winiarz

osoba uprawiająca winorośle i produkująca wino; w krajach winiarskich rozróżnia się osoby uprawiające winorośle i produkujące z ich owoców wino (fr. vigneron), osoby tylko uprawiające winorośl i sprzedające owoce producentom (fr. viticulteur) oraz osoby tylko wytwarzające wino z owoców zakupionych od farmerów (fr. vinificateur)