werniks

typowy zapach bardzo starych win wzmacnianych spowodowany utlenianiem się alkoholu po długim okresie starzenia; werniksowo-dębowe nuty podobne są do aromatu destylatów winnych (eau-de-vie) lub spirytusu starzonego w dębie; aromaty eteryczne; aromaty chemiczne